‘Zelfreflectie is eigenlijk ook controversieel…’

Posted on

Waar staan Nederlanders met een Surinaamse achtergrond anno 2019? Wat kunnen zij de komende jaren bereiken? Is er behoefte aan een gezamenlijke strategie? Tijdens ons Zelfreflectiecongres Surinaamse Nederlanders wordt dieper ingegaan op onder meer de verbetering van de economische positie van Nederlanders met Surinaamse roots, het vergroten van hun politieke vertegenwoordiging, het beïnvloeden van hun beeldvorming in de media en hetgeen er …  Lees meer ‘Zelfreflectie is eigenlijk ook controversieel…’