Disclaimer

Disclaimer voor akmagazine.nl
o1group (Kamer van Koophandel: 35024062), hierna te noemen O1group, verleent u hierbij toegang tot akmagazine.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
O1group behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
O1group spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van O1group.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met O1group.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan O1group nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij O1group.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van O1group, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

CONTACT

O1 GROUP Media
Glashaven 50
3011 XK Rotterdam
info@akmagazine.nl

Copyright © 2017-2019 +597 Alakondre magazine. Alle rechten voorbehouden